Els tractaments més avançats

Tractament conservador o no quirúrgic
  • Entrenament muscular del sòl pelvià (EMSP). També anomenat exercicis de Kegel. Realitzats correctament, sota supervisió directa d'un professional qualificat i de forma rutinària i continuada, l'EMSP pot millorar molt els símptomes del prolapse, tot i no corregir el grau de prolapse en si.
  • El biofeedback s'utilitza de vegades per ajudar a ensenyar a les dones a quins grups musculars contraure.
  • El pessari vaginal és un dispositiu normalment de silicona tova que s’inserta de manera vaginal i ofereix suport a les estructures prolapsades. S'utilitza per tractar alguns tipus de prolapse i ocasionalment millorar el control de la bufeta.
Tractament quirúrgic

En alguns casos, la cirurgia és la millor opció per corregir els símptomes, especialment quan altres tractaments no han estat efectius o no han resolt el problema. La majoria de tractaments quirúrgics per problemes de sòl pelvià es poden realitzar com a procediments ambulatoris o amb una mínima estada hospitalària (1 o 2 dies màxim).


Per prolapse. La cirurgia implica la correcció del prolapse i la recuperació del suport del sòl pelvià. Hi ha moltes tècniques disponibles i depenent del tipus de prolapse, cirurgia prèvia i historial mèdic de la pacient, oferirem la opció que creiem més indicada. 


Les dones amb prolapse uterí, en funció de les seves preferències, podran optar per cirurgia reconstructiva preservant l’úter o no. L’abordatge també pot variar segons el cas i aquest pot ser per via vaginal o per via laparoscòpica (abdominal). En els casos on es decideixi procedir amb la histerectomia, aquesta s’acompanyara de la suspensió de la cúpula vaginal per tal de minimitzar el risc de recurrències. 


Per a problemes de control de la bufeta. La cirurgia s’ofereix sobretot en dues situacions, la incontinencia d’esforç, on les perdues d’orina ocorren en situacions com estornudar, riure, correr, tossir; i la incontinencia d’urgencia on hi ha una clara hiperstimulacio anomala del muscul de la bufeta, el detrusor.


La incontinència d’esforç es sol tractar amb una malla de polipropile (sling) que dóna suport a la uretra, el conducte pel qual discorre l'orina des de la bufeta urinària. Aquesta es una tècnica mínimament invasiva, amb un elevat percentatge d’èxit i molt baix risc de complicacions quan és realitzada per un facultatiu format adequadament. No se sol requerir ingrés hospitalari. 

Altres opcions com les injeccions d'hidrogel, el laser vaginal o les malles ajustables també estan disponibles però es recomanen en casos molt concrets.

El gran avantatge de la cirurgia vaginal es el reduït temps de convalescència post-operatoria. L’absència d’incisions abdominals facilita una recuperació ràpida, mínim dolor durant el post-operatori i el retorn a una vida activa en pocs dies.

La bufeta hiperactiva és una entitat complexa i que encara no s’entén completament. A vegades la causa pot ser una alteració de la “comunicacio” entre el cervell i la bufeta. I en altres casos pot estar provocada per un múscul detrusor hiperactiu, és a dir, que es contrau massa i massa sovint.

El primer tractament acostuma a ser medicació oral que busca "relaxar" el múscul. Si aquesta no és efectiva, una opció pot ser injectar Botox (Toxina Botulinica A) directament al múscul per relaxar-lo. Aquest és un procediment que es pot fer de manera ambulatòria sense requerir ingrés.

Tractament Combinat Integral

"Combinat” o “Integral” són paraules que volen representar la complexitat dels problemes relacionats amb el sòl pelvià. 

Sovint els problemes no estan limitats a un sol símptoma o una sola estructura i la nostra intenció és valorar el problema de manera global i valorar totes i cada una de les diferents opcions de tractament.

També creiem que al segle XXI una persona ha de poder decidir de manera informada quina opció de tractament prefereix. És per això que dediquem un gran esforç en mantenir una bona comunicació i donar informació científica de qualitat a totes les nostres pacients.

Recuperació Post-operatoria Potenciada o “Fast Track”. Estudis científics han demostrat que es pot aconseguir una recuperació optima en un temps reduït integrant certs canvis al pre-operatori, la cirurgia i al post-operatori. 


Aquest nou enfoc ajudarà a pacients operades de cirugia vaginal a recuperar-se ràpidament i en unes condicions òptimes. Això els hi permetrà marxar d'alta abans i poder disfrutar a casa amb els seus el temps que resti de convalescència.